All posts by Craig

Oxidative dehydrogenation of ethanol to acetaldehydenext term and ethyl acetate by graphite nanofibers

Description:

This is a possible catalyst for the ethanol to acetaldehyde reaction path.  The major byproduct given is ethyl acetate.  It may just be the catalyst, but esterification usually occurs under very acidic conditions.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWD-519DF82-1&_user=2139813&_coverDate=02%2F28%2F2011&_alid=1601210806&_rdoc=36&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5560&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=3809&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2139813&md5=68c913be97a364dd72a1225b77520636&searchtype=a

Computer aided design of acetaldehydenext term plant with zero avoidable pollution

Description:

This is an article on a proposed simulation for a plant designed to produce acetaldehyde by oxidizing ethanol over an iron-molybdenum catalyst.  A general rate equation is given, but no specifics of the process are covered.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFT-48B0PYH-C3&_user=2139813&_coverDate=12%2F31%2F1996&_alid=1601210806&_rdoc=29&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5235&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=3809&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2139813&md5=f5c945bc972d09eebb329292719b26ad&searchtype=a

Vücutta endorfin hormonu salgısını uyarıcı, kalp atışını hızlandırıcı, kan basıncını yükseltici etki gösteriyor. Kısa sürede kanla dolan damarlar, penisin dik ve sert bir hale gelmesine ve cinsel ilişki için istenen kıvamı bulmasına yardımcı olmaktadır. Viagra kalıcı büyütücü krem siparişini canlı destek hattından veya 1 nolu telefondan kendieczanesi verebilirsiniz. Jel doğrudan kan dolaşımına emilmektedir, böyle olduğundan ötürü, aynı sonuca ulaşmak için az bir zamana ihtiyaç duymaktadır. Sanıyorum ilaçları nihayet etkisini göstermeye başladı.’ james corden. Cevap 1: erkekler tarafından en çok merak edilen nokta budur. Daha büyük bir penise sahip olmak ve geç boşalmak her erkeğin cinsel arzudur. Hemen dedesine koşmuş “dede sen 1 tl bırakacaktın, yanlışlıkla 1 tl bırakmışsın” demiş.

Aldehydes: occurrence, carcinogenic potential, mechanism of action and risk assessment

Description:

This is a comprehensive article on the toxicity of aldehydes, including acetaldehyde.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B73FB-47RTB96-2K&_user=2139813&_coverDate=04%2F30%2F1991&_alid=1601210806&_rdoc=88&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=11494&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=3809&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2139813&md5=0907d69b87344488e636e735dc3d2582&searchtype=a

Acetic Acid Reduction to Acetaldehydenext term over Iron Catalysts: I. Kinetic Behavior

Description:

This is a possible catalyst for the acetic acid to acetaldehyde reaction path.  The article describes the reaction path and catalyst and provides kinetics data for experiments performed.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHJ-45WGH8G-K&_user=2139813&_coverDate=05%2F15%2F2002&_alid=1601210806&_rdoc=52&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6852&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=3809&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2139813&md5=0b4942452d985f45f80113f568b1405f&searchtype=a

Formation of acetaldehydenext term via photocarbonylation of methane with CO

Description:

This is a possible reaction path and method for methane + CO to acetaldehyde.  The yield was very small, but it was carried out at or very close to STP.  This reaction is thermo-favorable at ~4000 atm, but the use of UV light appears to have potential for lowering the severity of conditions.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THS-4P940JF-18&_user=9141972&_coverDate=09%2F24%2F2007&_alid=1601222188&_rdoc=41&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5290&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=7195&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9141972&md5=0ab338ec2124f464e24b46266800b3c7&searchtype=a