Tag Archives: resource

Oxidation of ethane into acetaldehydenext term and acrolein over silica containing cesium and a very small amount of additives

Description:

This is an article written prior to this resource on roughly the same topic by two of the same authors.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-3YN91BH-4&_user=9141972&_coverDate=03%2F27%2F2000&_alid=1601222188&_rdoc=42&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5217&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=7195&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9141972&md5=e0142d53940b0e72ad74b7968752d51e&searchtype=a

Nu luați viagra comprimate orodispersabile în combinație cu comprimate filmate care contin sildenafil inclusiv viagra comprimate filmate. Tăiați pepenele și apoi puneți – l în blender împreună cu câteva frunze de “iarba țapului” și bea imediat după preparare. Îţi reamintim că majuscula, nu se foloseşte decât Informați-vă asupra efecte secundare și reacțiilor adverse pentru prima literă din propoziţie, pentru numele proprii şi acronime. Autorul articolului oferă o serie de reflecţii asupra poziţionării atenienilor faţă de flagelul corupţiei în raport cu avuţia publică, o temă atât de actuală pentru noi.

Acetaldehyde

Description:

The article gives some information on acetaldehyde that would likely be found in a MSDS.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7XNT-4WXB2CC-3&_user=9141972&_coverDate=10%2F31%2F2009&_alid=1601222188&_rdoc=56&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=29707&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=7195&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9141972&md5=52ac3ec70a049880f9c9b24da93e9f16&searchtype=a

Partial oxidation of ethane into acetaldehyd and acrolein by oxygen over silica-supported bismuth catalysts

Description:

Silica supported cesium/bismuth is a possible catalyst for the ethane to acetaldehyde reaction path.  The reaction path proposed in the article specifies no ethylene intermediate involved.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-4292J7H-H&_user=9141972&_coverDate=02%2F01%2F2001&_alid=1601222188&_rdoc=45&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5217&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=7195&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9141972&md5=a8cbc787d207dbc1d6d28b29c0c0183c&searchtype=a

http://bit.ly/fnnakv

Oxidative dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde on V2O5/TiO2-SiO2 catalysts obtained by grafting vanadium and titanium alkoxides on silica

Description:

This is a possible catalyst for the ethanol to acetaldehyde reaction path.  Vanadium oxide is an active and selective catalyst for oxidative dehydration of ethanol to acetaldehyde.

Link:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TGM-48TMG0Y-K&_user=9141972&_coverDate=09%2F15%2F2003&_alid=1601222188&_rdoc=68&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5258&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=7195&_acct=C000054276&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9141972&md5=6fe1a1c74ea3b072a19f3ac64d72e476&searchtype=a

http://bit.ly/gInPiv

GDE Error: Requested URL is invalid